STERITUBE การทำให้อากาศบริสุทธิ์

อากาศบริสุทธิ์สร้างความแตกต่าง

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาโลกได้ประสบปัญหาโรคระบาดทางอากาศครั้งใหญ่ ทั้ง SARS และ ไข้หวัดใหญ่2009(H1N1)

 

ซึ่งได้สร้างปัญหาอย่างมาก ทั้งการใช้ชีวิตและ ด้านเศรษฐกิจ

 

ความสำคัญของคุณภาพอากาศในห้องปิด IAQ (Indoor Air Quality) หรือคือโอกาสที่เชื้อโรคติดต่อทางอากาศ ได้ถูกรู้จักแพร่หลายมากขึ้นสู่สาธารณะ

 

เรียนรู้การทำให้อากาศบริสุทธิ์

 

UVPE (ULTRA VIOLET PATHOGEN ELIMINATION) หรือ การกำจัดเชื้อโรคด้วยแสงอัลตราไวโอเลต

เมื่ออากาศถูกนำพาผ่านสนาม UVPE จะทำลายสารใน DNA (thymine bridge) ภายในจุลินทรีย์(ไวรัส,แบคทีเรีย,เชื้อรา)  ซึ่งจะยับยั้งการแบ่งเซลล์ของจุลินทรีย์ทำให้จุลินทรีย์ไม่อันตราย (ในทางการแพทย์: ไม่ติดเชื้ออีกต่อไป , ในทางอุตสาหกรรม: สินค้าไม่เสื่อมสภาพ)

 

อากาศบริสุทธิ์ในสถานพยาบาล

การเพิ่มขึ้นของการติดเชื้อภายในโรงพยาบาลเกิดจากความล้มเหลวของการรักษาคุณภาพอากาศ (Lidwell et al.)

 

ความรุนแรงของโรคระบาดที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้อุตสาหกรรม

 

ปุศสัตว์เพิ่มอัตราการใช้ยา (Osterhaus et al.)

 

ซึ่งส่งผลให้เชื้อโรคเกิดการดื้อยามากขึ้น ทำให้บุคลากรทาง

 

การแพทย์ต้องคิดหาวิธีการป้องกันเพิ่มขึ้น มากกว่าการรักษา

 

ความสำคัญของอากาศบริสุทธิ์หรือ โอกาสที่เชื้อโรคติดต่อทางอากาศ กลายเป็นสิ่งสำคัญมากขึ้น เรื่อยๆในการประชุมของ WHO

 

Download Flyer

 

อากาศบริสุทธิ์ในอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมอาหาร มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ แต่พื้นฐานปัจจุบันเป็นตัวกำหนดอนาคต เช่น ลูกค้าต้องการความโปร่งใสของสินค้า ความปลอดภัยสูงสุดของสินค้าและ ความสะอาด ลูกค้าเรียนรู้และ สนใจ อาหารที่ปลอดสารเคมีมากขึ้น (อาหารออร์แกนิค)

 

ความสำคัญของอากาศบริสุทธิ์ในอุตสาหกรรมอาหารบางครั้งก็ถูกมองข้ามไป Steritube ได้สร้างอากาศบริสุทธิ์ในพื้นที่ให้ปราศจาก รา สปอร์และ แบคทีเรีย เพื่อลดการปนเปื้อนบนสินค้าและ ลดการใช้สารเคมี

 

Download Flyer

 

วิดีโอสินค้า

เรียนรู้เพิ่มเติม !