การทำให้พื้นผิวด้าน การทำความสะอาด การฆ่าเชื้อโรค

เป็นระยะเวลากว่า 40 ปีที่ IST METZ ได้ทำการผลิตและจำหน่ายระบบ UV สำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์ หมึกพิมพ์ เคลือบเงาและซิลิโคน หลายคนอาจยังไม่รู้ว่า  การฉายแสงจากหลอด UV สามารถทำลายโครงสร้าง DNA ของจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายที่อยู่ในอากาศ น้ำและบนพื้นผิวของวัสดุต่างๆได้

 

กระบวนการทำความสะอาดโดยใช้แสง UV ยังมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมผลิตจอแสดงผลและอุตสาหกรรมสารกึ่งตัวนำ (semiconductor) ในภาคอุตสาหกรรมและการผลิต ความยาวคลื่นสั้นของ excimer ถูกนำมาใช้เพื่อจุดประสงค์ในการทำให้พื้นผิวด้าน การฟอกสี การกำจัดสิ่งสกปรกบนพื้นผิว และ การปรับเปลี่ยนสภาพของพื้นผิว

 

Excimer

MATTING AND CLEANING

เทคโนโลยี Excimer ใช้ในหลายภาคอุตสาหกรรมและหลายผลิตภัณฑ์ การเคลือบพื้นผิวโดยใชแสงแบบคลื่นสั้นของ excimer เป็นตัวกระทำ ทำให้เกิดปฏิกิริยาเคทีที่เรียกว่า พอลิเมอไรเซซัน บนผิวชั้นบนสุดของน้ำยาเคลือบผิวส่งผลให้ ผิวชั้นบนสุดของน้ำยาเคลือบผิวเกิดการแห้งตัวเป็นแผ่นฟิล์มบางๆและแผ่นฟิล์มที่แห้งนี้จะเกิดการหดตัว ทำให้เกิดรอยพับเล็กๆส่งผลให้เกิดความด้านบนพื้นผิวของวัสดุ

 

กรรมวิธีที่ใช้แสง UV ทำความสะอาดบน จอแสดงผล และงานที่เกี่ยวกับสารกึ่งตัวนำ (semiconductor) แสง UV ที่มีความยาวคลื่นสั้นมาก (ค่าสูงสุด 172 nm) ถูกใช้สำหรับแยกพันธะในสารอินทรีย์ และโอโซนที่เกิดขึ้นจะช่วยกำจัดสารอินทรีย์ที่ถูกทำลายให้สะอาดขึ้นด้วย

 

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Excimer

 

 

 

การฆ่าเชื้อในอากาศ

อาการบริสุทธิ์สร้างความแตกต่าง

การระบาดของโรคซาร์สและโรคไข้หวัดใหญ่ชนิดต่างๆในรอบทศวรรษที่ผ่านมาแสดงให้คนทั้งโลกเห็นว่าปัญหาจากสิ่งเจือปนที่อยู่ในอากาศ สามารถส่งผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ

 

ความสำคัญของคุณภาพอากาศที่ไหลเวียนภายในอาคาร( IAQ)  หรืออาจเรียกว่าความเป็นไปในการแพร่เชื้อทางอากาศ กลายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางต่อสาธารณชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ อุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ในอากาศ (Steritube)  

 

เรียนรู้การทำให้อากาศบริสุทธิ์