งานแสดงสินค้า

เดือนตุลาคม 2021

01
Expo Dubai (Baden-Württemberg House)
Dubai, United Arab Emirates
01/10/2021 - 31/03/2022

เดือนมีนาคม 2022

15
ICE Europe (Hall A6, Booth 142)
München, Germany
15/03/2022 - 17/03/2022

เดือนมิถุนายน 2022

07
Surfex (Booth 320)
Coventry, United Kingdom
07/06/2022 - 08/06/2022

เดือนกันยายน 2022

21
Ifmac Woodmac (Booth C3-A20)
Jakarta, Indonesia
21/09/2022 - 24/09/2022