งานแสดงสินค้า

เดือนกุมภาพันธ์ 2023

09
Labelepxo SEA (Booth E42)
Bangkok, Thailand
09/02/2023 - 11/02/2023

เดือนมีนาคม 2023

01
LOPEC (Booth FOE.24)
München, Germany
01/03/2023 - 02/03/2023
06
RadTech (Booth 36)
San Diego, United States
06/03/2023 - 08/03/2023
14
ICE Europe (Hall A5, Booth 1626)
München, Germany
14/03/2023 - 16/03/2023
21
Sign & Digital UK (Booth G74)
Birmingham, United Kingdom
21/03/2023 - 23/03/2023
28
European Coatings Show (Hall 4, Booth 4-354)
Nürnberg, Germany
28/03/2023 - 30/03/2023

เดือนเมษายน 2023

11
Print China (Hall 3, Booth 3-A105)
Dongguan, China
11/04/2023 - 15/04/2023
17
FTA Infoflex (Booth 209)
Columbus, United States
17/04/2023 - 18/04/2023

เดือนพฤษภาคม 2023

04
interpack (Hall 8a, Booth D43)
Düsseldorf, Germany
04/05/2023 - 10/05/2023
15
Ligna (Hall 17, Booth B79)
Hannover, Germany
15/05/2023 - 19/05/2023

เดือนกรกฎาคม 2023

04
UV Days
Nürtingen, Germany
04/07/2023 - 06/07/2023

เดือนกันยายน 2023

11
Labelexpo Europe (Booth 5D21)
Brussels, Belgium
11/09/2023 - 14/09/2023
26
Surface in Motion (Booth 12)
Wiesbaden, Germany
26/09/2023 - 27/09/2023

เดือนตุลาคม 2023

18
Printing United (Booth B1633)
Atlanta, United States
18/10/2023 - 20/10/2023
30
Asia Can Tech
Bangkok, Thailand
30/10/2023 - 01/11/2023

เดือนพฤศจิกายน 2023

27
World Tobacco Middle East (Booth A9)
Dubai, United Arab Emirates
27/11/2023 - 28/11/2023