งานแสดงสินค้า

เดือนมีนาคม 2023

28
European Coatings Show (Hall 4, Booth 4-354)
Nürnberg, Germany
28/03/2023 - 30/03/2023

เดือนเมษายน 2023

11
Print China (Hall 3, Booth 3-A105)
Dongguan, China
11/04/2023 - 15/04/2023
17
FTA Infoflex (Booth 209)
Columbus, United States
17/04/2023 - 18/04/2023
25
JEC World (Hall 6, Booth N89)
Paris, France
25/04/2023 - 27/04/2023
26
Labelexpo Mexico (Booth J14)
Mexico City, Mexico
26/04/2023 - 28/04/2023

เดือนพฤษภาคม 2023

02
Metpack (Hall 2, Booth 2A25)
Essen, Germany
02/05/2023 - 06/05/2023
04
interpack (Hall 8a, Booth D43)
Düsseldorf, Germany
04/05/2023 - 10/05/2023
15
Ligna (Hall 17, Booth B77)
Hannover, Germany
15/05/2023 - 19/05/2023

เดือนกรกฎาคม 2023

04
UV Days
Nürtingen, Germany
04/07/2023 - 06/07/2023

เดือนกันยายน 2023

11
Labelexpo Europe (Booth 5D21)
Brussels, Belgium
11/09/2023 - 14/09/2023
26
Surface in Motion (Booth 12)
Wiesbaden, Germany
26/09/2023 - 27/09/2023

เดือนตุลาคม 2023

11
C-Touch (Hall 8, Booth 8B88)
Shenzhen, China
11/10/2023 - 13/10/2023
18
Printing United (Booth B1633)
Atlanta, United States
18/10/2023 - 20/10/2023
30
Asia Can Tech
Bangkok, Thailand
30/10/2023 - 01/11/2023

เดือนพฤศจิกายน 2023

27
World Tobacco Middle East (Booth A9)
Dubai, United Arab Emirates
27/11/2023 - 28/11/2023