การทำให้อากาศบริสุทธิ์

ตั้งแต่ปีค.ศ. 2000 มีการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพของอากาศในหลายๆด้าน โดยจุดเริ่มต้นมาจากการศึกษาเพื่อลดการใช้งาน ยาฆ่าเชื้อและ ยาปฏิชีวนะและ ลดอัตราการลาป่วย เพิ่มอัตราการผลิต(productivity)

 

เรียนรู้กsteritube-การทำให้อากาศบริสุทธิ์   

 

อากาศบริสุทธิ์ในสถานพยาบาล

การเพิ่มขึ้นของการติดเชื้อภายในโรงพยาบาลเกิดจากความล้มเหลวของการรักษาคุณภาพอากาศ (Lidwell et al.)

 

ความรุนแรงของโรคระบาดที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้อุตสาหกรรม

 

ปุศสัตว์เพิ่มอัตราการใช้ยา (Osterhaus et al.)

 

ซึ่งส่งผลให้เชื้อโรคเกิดการดื้อยามากขึ้น ทำให้บุคลากรทาง

 

การแพทย์ต้องคิดหาวิธีการป้องกันเพิ่มขึ้น มากกว่าการรักษา

 

ความสำคัญของอากาศบริสุทธิ์หรือ โอกาสที่เชื้อโรคติดต่อทางอากาศ กลายเป็นสิ่งสำคัญมากขึ้น เรื่อยๆในการประชุมของ WHO

 

Download Flyer

 

อากาศบริสุทธิ์ในอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมอาหาร มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ แต่พื้นฐานปัจจุบันเป็นตัวกำหนดอนาคต เช่น ลูกค้าต้องการความโปร่งใสของสินค้า ความปลอดภัยสูงสุดของสินค้าและ ความสะอาด ลูกค้าเรียนรู้และ สนใจ อาหารที่ปลอดสารเคมีมากขึ้น (อาหารออร์แกนิค)

 

ความสำคัญของอากาศบริสุทธิ์ในอุตสาหกรรมอาหารบางครั้งก็ถูกมองข้ามไป Steritube ได้สร้างอากาศบริสุทธิ์ในพื้นที่ให้ปราศจาก รา สปอร์และ แบคทีเรีย เพื่อลดการปนเปื้อนบนสินค้าและ ลดการใช้สารเคมี

 

Download Flyer