การทำให้อากาศบริสุทธิ์

ตั้งแต่ปีค.ศ. 2000 มีการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพของอากาศในหลายๆด้าน โดยจุดเริ่มต้นมาจากการศึกษาเพื่อลดการใช้งาน ยาฆ่าเชื้อและ ยาปฏิชีวนะและ ลดอัตราการลาป่วย เพิ่มอัตราการผลิต(productivity)

 

เรียนรู้กsteritube-การทำให้อากาศบริสุทธิ์   

 

ข้อดีของการทำให้อากาศบริสุทธิ์

 • สินค้าปลอดภัย
 • เพิ่มอายุการเก็บรักษา
 • ลดการใช้สารกันบูด
 • เปิดตลาดกลุ่มใหม่
 • เพิ่มอัตราการผลิต(productivity)
 • ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น

หลักการทำงาน

 • หยุดการทำงานของ DNA ด้วย UVC (254nm)
 • การแบ่งตัวของจุลินทรีย์ถูกยับยั้ง
 • สินค้าไม่สามารถเน่าเสียได้

การใช้งานจริง

การติดตั้งในอาคาร

การติดตั้งในอาคารสามารถทำได้หลายวิธี สามารถทำแยกเฉพาะส่วนที่ต้องการได้เช่น ส่วนเตรียมวัตถุดิบ ส่วนการผลิต ส่วนการบรรจุภัณฑ์ โดยสามารถติดตั้งได้หลายบริเวณ

 

 • ท่อลม
 • ติดตั้งในระบบ HVAC
 • การทำห้องแรงดันบวก
 • การกรองอากาศผ่านเครื่องแบบ stand alone

การแก้ปัญหาทางการผลิต

ถ้าบางส่วนไม่จำเป็นต้องทำให้ปลอดเชื้อเช่น ตู้อบ ตู้ย่าง ฯลฯ เราสามารถทำให้พื้นที่ปิดที่จำเป็น ปลอดเชื้อได้เช่น

 

 • ห้องเย็น
 • การขนส่ง
 • การบรรจุผลิตภัณฑ์
 • การหั่น
 • การกรอก
 • การเติมอากาศลงในน้ำ