การฆ่าเชื้อและยับยั้งการติดเชื้อ

เป็นระยะเวลากว่า 40 ปีที่ IST Metz ได้ทำการผลิตและจำหน่ายระบบ UV สำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์ หมึกพิมพ์ เคลือบเงาและซิลิโคน หลายคนอาจยังไม่รู้ว่า  การฉายแสงจากหลอด UV สามารถทำลายโครงสร้าง DNA ของจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายที่อยู่ในอากาศ น้ำและบนพื้นผิวของวัสดุต่างๆได้

 

การทำให้อากาศบริสุทธิ์

ตั้งแต่ปีค.ศ. 2000 มีการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพของอากาศในหลายๆด้าน โดยจุดเริ่มต้นมาจากการศึกษาเพื่อลดการใช้งาน ยาฆ่าเชื้อและ ยาปฏิชีวนะและ ลดอัตราการลาป่วย เพิ่มอัตราการผลิต(productivity)

 

เรียนรู้การทำให้อากาศบริสุทธิ์

 

อุปกรณ์สำหรับฆ่าเชื้อโดยโอโซน

IST METZ นำเสนอทางเลือกของการนำเทคโนโลยี UV มาประยุกต์ใช้สำหรับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อที่อยู่ในอากาศ น้ำและบนพื้นผิวของวัสดุต่างๆ

 

ปัจจุบันผู้ผลิตระบบ UV ได้มีการพัฒนาอุปกรณ์ฆ่าเชื้อสำหรับเครื่องช่วยหายใจที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว

 

เรียนรู้เพิ่มเติม