ยูวีเดย์ 2562

เปิดโลกแห่งการพิมพ์ด้วยระบบยูวี!

ค้นพบโอกาสของคุณด้วยเทคโนโลยียูวี (UV) แอลอีดี (LED) และเอกซ์ไซเมอร์ (excimer) อันหลากหลาย ระหว่างวันที่ 13-16 พฤษภาคม 2562 เตรียมพร้อมไปร่วมงานยูวีเดย์ 2019 ซึ่งเป็นนิทรรศการระบบฉายแสงที่จัดขึ้นภายในและเป็นงานใหญ่ที่สุดในโลก งานนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 9 ภายใต้ธีม "ประเพณีนิยมบรรจบกับสมัยนิยม" ผู้จัดงานและผู้นำตลาดโลกอย่าง IST Metz พร้อมต้อนรับผู้จัดแสดงและพันธมิตรอุตสาหกรรมกว่า 40 ราย ณ สำนักงานใหญ่ในเนือร์ทิงเงิน ใกล้ชตุทท์การ์ท เมืองทางใต้ของเยอรมนี

55
ผู้จัดแสดง ในปี 2562
1300
ผู้เข้าชมงาน ในปี 2562
46
ประเทศ ในปี 2562
24
สาธิตงานพิมพ์ ในปี 2562
2000
ตร.ม. พื้นที่จัดแสดง
21800
ตร.ม. พื้นที่บริษัท

ทบทวนปี 2562

ธีมงานยูวีเดย์ ครั้งที่ 9 คือ "ประเพณีนิยมบรรจบกับสมัยนิยม" โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 13-16 พฤษภาคม 2562 ณ เมืองเนือร์ทิงเงิน ประเทศเยอรมนี หลายอุตสาหกรรมกำลังพยายามอย่างมากที่จะสร้างสมดุลระหว่างความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลง สาเหตุบางส่วนเกิดจากแรงกดดันภายนอก การปรับตัวเข้าสู่ระบบดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และการผลิตที่ทำงานโดยอิสระ ขณะเดียวกันโลกรอบตัวเราก็เปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นเรื่อยๆ ผู้คนจำนวนไม่น้อยมองหาทางที่จะชะลอการเปลี่ยนแปลงและค้นหาความมั่นคง ตอนนี้กระแสตื่นตัวทางดิจิทัลค่อยๆ จางลง อะนาล็อกกำลังจะฟื้นตัว และ 'ออฟไลน์' จะกลับมาอีกครั้ง!

 

ดาวน์โหลด

งานพิมพ์ที่น่าสนใจในงานยูวีเดย์

ทบทวนปี 2562

ยูวีเอกซ์โป

นับแต่ พ.ศ. 2545 เราเป็นสื่อกลางที่ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติได้รับทราบข่าวสารและข้อเท็จจริงล่าสุดเกี่ยวกับเทคโนโลยียูวี ผู้เข้าชมงานจากทั่วโลกยกให้งานยูวีเดย์เป็นพื้นที่พบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ช่วงนำเสนอผลงานจะบรรยายในภาษาเยอรมันและภาษาอังกฤษ การอบรมเชิงปฏิบัติการและการสาธิตต่างๆ จะทำการสรุปร่วมกันในยูวีเลานจ์

 

ผู้จัดแสดงภายในงานยูวีเดย์

พันธมิตรในอุตสาหกรรม

ความร่วมมือและพันธมิตรสื่อ