งานแสดงสินค้า

เดือนธันวาคม 2019

03
Labelexpo Asia (Hall E2, Booth F1)
Shanghai, China
12/03/2019 - 12/06/2019
04
Finetech (Hall 8, Booth 44-37)
Tokyo, Japan
12/04/2019 - 12/06/2019

เดือนมิถุนายน 2020

16
drupa (Hall 1, Booth 1B23)
Düsseldorf, Germany
06/16/2020 - 06/26/2020