งานแสดงสินค้า

เดือนพฤษภาคม 2019

27
Ligna (Hall 17, Booth B02/1)
Hannover, Germany
05/27/2019 - 05/31/2019

เดือนมิถุนายน 2019

26
C-Touch
Shanghai, China
06/26/2019 - 06/28/2019

เดือนกรกฎาคม 2019

03
Atem Fair
Kintex, South Korea
07/03/2019 - 07/05/2019

เดือนกันยายน 2019

11
Drema
Posen, Poland
09/11/2019 - 09/14/2019
18
Pack Print (Booth L41)
Bangkok, Thailand
09/18/2019 - 09/21/2019
18
Vietnam Woodd (Hall Main Lobby, Booth L33)
Ho Chi Minh, Vietnam
09/18/2019 - 09/21/2019
24
Fachpack (Hall 7A, Booth 138)
Nuremberg, Germany
09/24/2019 - 09/26/2019
24
Labelexpo Europe (Booth 5D21)
Brussels, Germany
09/24/2019 - 09/27/2019

เดือนตุลาคม 2019

07
Bondexpo
Stuttgart, Germany
10/07/2019 - 10/10/2019
08
IFRA WPE
Berlin, Germany
10/08/2019 - 10/09/2019
08
IMI Europe Digital Printing Conference
Berlin, Germany
10/08/2019 - 10/09/2019
27
TLMI Conference
Carlsbad, United States
10/27/2019 - 10/30/2019
28
Asia Can Tech
Bangkok, Thailand
10/28/2019 - 10/30/2019
29
IJC Conference
Duesseldorf, Germany
10/29/2019 - 10/30/2019

เดือนพฤศจิกายน 2019

12
InPrint (Hall A6, Booth 634)
München, Germany
11/12/2019 - 11/14/2019
14
Subcontractor
Elmia, Sweden
11/14/2019 - 11/17/2019

เดือนธันวาคม 2019

03
Labelexpo Asia
Shanghai, China
12/03/2019 - 12/06/2019
04
Finetech
Tokyo, Japan
12/04/2019 - 12/06/2019