งานแสดงสินค้า

เดือนพฤศจิกายน 2019

12
InPrint (Hall A6, Booth 634)
München, Germany
11/12/2019 - 11/14/2019
12
Elmia Subcontractor (Booth D02:35)
Jönköping, Sweden
11/12/2019 - 11/15/2019

เดือนธันวาคม 2019

03
Labelexpo Asia (Hall E2, Booth F1)
Shanghai, China
12/03/2019 - 12/06/2019
04
Finetech (Hall 8, Booth 44-37)
Tokyo, Japan
12/04/2019 - 12/06/2019

เดือนมิถุนายน 2020

16
drupa (Hall 1, Booth 1B23)
Düsseldorf, Germany
06/16/2020 - 06/26/2020