หลอดไฟยูวี

การผลิตหลอดไฟยูวีภายในบริษัท

ความน่าเชื่อถือของหลอดไฟยูวีขึ้นอยู่กับคุณภาพของหลอดไฟยูวีที่ได้รับการติดตั้ง เพื่อรับประกันถึงมาตรฐานระดับสูง บริษัท IST METZ ได้ก่อตั้งบริษัท eta plus electronic gmbh ในปี 1988 ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการผลิตชิ้นส่วนสำหรับการผลิตหลอดไฟยูวีของ IST ทั้งหมด ได้รับการพัฒนาการปรับใช้การฉายแสงที่มีสเปกตรัมที่หลากหลาย หลอดไฟยูวีได้รับการผลิตสำหรับแอพพลิเคชั่นเชิงอุตสาหกรรมเพื่อใช้ในการทำแห้งหมึกยูวี สารเคลือบ และสารยึดติดบนวัตถุต่าง ๆ เช่น ไม้ กระดาษ พลาสติก โลหะ และกระจก


สินค้าหลากหลายประเภทประกอบด้วยหลอดไฟซึ่งมีความยาวคลื่นอยู่ที่ 100-2,300 มิลลิเมตร ด้วยแสงสว่างตั้งแต่ 40-240 วัตต์/เซนติเมตร ขึ้นอยู่กับความยาว

 

ดาวน์โหลดใบปลิวหลอดไฟยูวี

การควบคุมคุณภาพหลอดไฟยูวี

หลังจากขั้นตอนการผลิตเสร็จสมบูรณ์ หลอดไฟยูวีมีหน้าที่ในการทดสอบคุณภาพที่เข้มงวด ตัวแปลงเชิงอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วยแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่ใช้งาน พลังงานในการฉายแสงที่กำหนด และความเข้มข้นของรังสี UV-C จะได้รับการกำหนด ประเมินผล และเปรียบเทียบกับค่าปกติ หลอดไฟยูวีแต่ละหลอดจะทดสอบอย่างเข้มงวดและรับรอง

FLC (Fast Lamp Change) การเปลี่ยนหลอดไฟได้อย่างรวดเร็ว

หลังจากเสร็จสิ้นรอบการทำความเย็น คุณสามารถเปิดเครื่องยูวีหรือดึงออกจากเครื่องจักรและเข้าถึงหลอดไฟได้ หลอดไฟสามารถยกออกจากตัวเครื่องได้อย่างง่ายดายและนำออกจากตัวเครื่องโดยใช้เครื่องมือที่จัดเตรียมให้โดยไม่จำเป็นต้องถอดน็อตหรือแกะสายไฟ เมื่อถอดหลอดไฟออก คุณสามารถทำความสะอาดตัวสะท้อนได้อย่างง่ายดาย หลอดไฟใหม่สามารถใส่เข้าไปภายในช่องใส่หลอดไฟ หลอดไฟจะโดนล็อกให้อยู่กับที่โดยอัตโนมัติเมื่อกดขั้วหลอดไฟลงในช่องเสียบหลอดไฟเบา ๆ