ส่วนประกอบ

กลุ่มพัฒนาและผลิตส่วนประกอบหลักของระบบยูวีในประเทศเยอรมันมีมาตรฐานระดับสูง ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์จ่ายกระแสไฟ รีเฟล็คเตอร์และหลอดไฟยูวีซึ่งนำมาใช้โดยตรงกับการทำให้แห้ง บริษัท eta plus electronic จำกัด ได้พัฒนาและผลิตหลอดไฟยูวีและส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ และ S1 Optics มีหน้าที่สำหรับการเคลือบชิ้นงานส่วนรีเฟล็คเตอร์

 

เว็บไซต์สำหรับบริษัท eta plus    เว็บไซต์สำหรับบริษัท S1 Optics

หลอดไฟยูวี

ความน่าเชื่อถือของหลอดไฟยูวีขึ้นอยู่กับคุณภาพของหลอดไฟยูวีที่ได้รับการติดตั้ง เพื่อรับประกันถึงมาตรฐานระดับสูง บริษัท IST METZ ได้ก่อตั้งบริษัท eta plus electronic gmbh ในปี 1988 ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการผลิตชิ้นส่วนสำหรับการผลิตหลอดไฟยูวีของ IST ทั้งหมด ได้รับการพัฒนาการปรับใช้การฉายแสงที่มีสเปกตรัมที่หลากหลาย หลอดไฟยูวีได้รับการผลิตสำหรับแอพพลิเคชั่นเชิงอุตสาหกรรมเพื่อใช้ในการทำแห้งหมึกยูวี สารเคลือบ และสารยึดติดบนวัตถุต่าง ๆ เช่น ไม้ กระดาษ พลาสติก โลหะ และกระจก

 

เรียนรู้เกี่ยวกับหลอดไฟยูวีเพิ่มเติม

UV LED

UV LED สามารถนำไปใช้ในทุกที่ที่ใช้ประโยชน์จากหลอดไฟประเภทนี้ได้ หลอดไฟ LED UV ใช้ได้ทันทีที่เปิดใช้งาน หลอดไฟประเภทนี้จะปล่อยความร้อนลงบนวัตถุเพียงเล็กน้อย ซึ่งหมายความว่าหลอดไฟเหล่านี้สามารถกำหนดตำแหน่งให้ใกล้กับพื้นผิวของวัตถุ เช่น ด้วยระยะห่าง 10-20 มิลลิเมตร ระบบมีขนาดเล็กจึงสามารถนำมาจัดเรียงและมีอายุการใช้งานยาวนาน

 

เรียนรู้เกี่ยวกับ UV LED เพิ่มเติม

รีเฟล็คเตอร์ (Reflector)

ระบบของบริษัท IST METZ มาพร้อมกับตัวสะท้อนอะลูมิเนียมมาตรฐานหรือตัวสะท้อน CMK (กระจกเย็น) ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของวัตถุที่ใช้ ตัวสะท้อน CMK ใช้สำหรับวัตถุที่ไม่ทนต่อความร้อน ซึ่งตัวสะท้อนจะดูดซับความร้อนที่เกิดขึ้นจากพลังงานอินฟราเรดและสะท้อนเฉพาะพลังงานแสงยูวีเท่านั้น

 

เรียนรู้เกี่ยวกับรีเฟล็คเตอร์เพิ่มเติม

เครื่องจ่ายกระแสไฟ

เครื่องจ่ายกระแสไฟในรุ่น ELC ได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษเพื่อใช้งานกับหลอดไฟยูวี เครื่องจ่ายกระแสไฟใช้งานได้อย่างปลอดภัยในห้องพิมพ์และยังช่วยลดต้นทุนการผลิต เครื่องจ่ายกระแสไฟเหล่านี้มีส่วนประกอบต่าง ๆ สำหรับการทำให้หลอดไฟติดสว่างและการควบคุมการทำงาน

 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องจ่ายกระแสไฟ

การวัดค่าแสงยูวี

บริษัท IST METZ ได้นำเสนอเครื่องวัดค่าแสงยูวีแบบเครื่องติดตั้งและแบบพกพา เครื่องแบบติดตั้งสามารถติดตั้งร่วมกับระบบยูวีในขั้นตอนการผลิต ซึ่งจะอยู่ใกล้กับวงจรการผลิตและทำงานอย่างต่อเนื่องภายใต้สภาพการทำงานที่คงที่ เครื่องวัดค่ายูวีแบบพกพาใช้เป็นเครื่องตรวจหาและเครื่องที่ใช้สำหรับการวัดค่าความเข้มข้นของรังสียูวี

 

เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องวัดค่าแสงยูวีเพิ่มเติม